Reference

Průmyslové stavby

• Navláčil stavební frima, s.r.o. - výrobní a skladovací hala tiskárny HART PRESS - silnoproud
• TOMATEX - rekonstrukce osvětlení bud. č. 48
• BUKO-S - novostavba haly - silnoproud, slaboproud
• TOMA a.s. - propojení rozvodny NN s TS - REMAQ
• MOGADOR - hlavní kabelový přívod budovy č. 35c
• GLYCONA - el.montážní práce na technologické lince výroby esteru
• KNAHER - rekonstrukce osvětlení budovy č. 66
• JAFRA shoe - rekonstrukce el.instalace a osvětlení na bud. č. 69
• TEMINI stav s.r.o. - stavba haly č. 5 REMAQ - kompletní dodávka el.instalace
• WESTLAND s.r.o. - výměna osvětlení na dokončovně
• GESOS s.r.o. - hlavní kabelový přívod vč. měření objektu v areálu TOMA a.s.
• TOMA a.s. - distribuční přípojka 0,4 kV pro nové objekty - budova č. 59 b,c
• Skladová a výrobní hala Remaq - dodávka elektroinstalace, EPS
• Výrobní hala Metal - PS - kompletní dodávka elektroinstalace
• MVE Bělov - dodávka el.montážních prací - ČKD Turbo Technics
• Oprava osvětlení výrobní haly změkčovadel - DEZA, Organik Otrokovice
• Kompletní dodávka elektroinstalace stavby haly – firma Alutex Kroměříž
• Nabíjecí stanice v bud. 31A Fatra Napajedla – elektroinstalace
• TOMATEX -  LED osvětlení haly b. 37a
• Dodávka elektroinstalace technologie - Metal - PS
• el. instalace přívodu kogenerační jednotky Mobil MGW350 – ČOV TOMA
• Regenerační linka "C" - připojení technologie - REMAQ
• Continental Barum - rozšíření výroby aplikační linky č. 3 - elektroinstalace
• Přístavba haly EFFBE - CZ Velíková - elektroinstalace S0 01,04
• STAVYMA - přístavba haly ZAKO Turčín Březnice - kompletní dodávka el.instalace
• Continental Barum - SO 105 - oprava elektroinstalace a osvětlení
• Continental Barum - SO 103 - výměna světelných zdrojů hlavního osvětlení
• Continental Barum - SO 223 - dodávka záložního napájení strojovny SHZ
• LEVIER Otrokovice - rekonstrukce osvětlení šicí dílny
• ČOV Věřnovice- dodávka silnoproudu
• TOT a.s. - dodávka elektroinstalace na akci "Kolárna a přístřešek pro automobily"
• DEZA a.s. - dodávka a montáž bleskosvodu provozního cisterniště provozu Organik Otrokovice
• Obsidian a.s. - dodávka a montáž hromosvodu provozní budovy
• EKOTREND Ludky s.r.o. - oprava el.rozvodů technologie na budově č. 32
• JACOM Holešov - hlavní kabelový přívod pro budovu č. 52c
• ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o. - kompletní dodávka elektroinstalace přístavby  skladů a kanceláří
• STAVYMA s.r.o. - kompletní dodávka elektroinstalace, hromosvodu a přípojky NN  na stavbě provozně-správní budovy JVS Cranes Otrokovice

Občanské stavby

• BD Otrokovice, SNP 1178 - kompletní dodávka dorozumívacího systému
• MAXIM Zlín s.r.o. - rekonstrukce elektroinstalace bytových jednotek
• Město Otrokovice - dodávka a montáž elektroinstalace pro náhradní zdroj MěÚ
• Navláčil stav. firma - využití prostor bývalé Radniční restaurace pro Městskou policii 
  Otrokovice - dodávka a montáž el.instalace
• Navláčil stav. firma - rekonstrukce kanceláří ve II.NP bud.č.1 MěÚ Otrokovice 
  - dodávka a montáž el.instalace

• CHARITA sv. Anežky Otrokovice - výměna nouzového osvětlení
• Kompletní dodávka elektroinstalace "Galerie Otrokovice"
• Rekonstrukce elektroinstalace - Obecní úřad Tlumačov
• Celková rekonstrukce elektroinstalace BD 1293 a 1294 Štěrkoviště Otrokovice
• BD Trávníky Hlavní 1250 - komletní rekonstrukce elektroinstalace
• Otrokovice - revitalizace severovýchodní části nám. 3.května – veřejné osvětlení
• Obec Tlumačov - HARKO - stavební úpravy obj. čp. 65
• HORSTAV - Obchodní centrum Modrá Husa - kompletní dodávka el. instalace
• Obec Lhota u Malenovic - rekonstrukce veřejného osvětlení hřbitova
• Zubří - sportovní hala - dodávka hromosvodové soustavy
• BD, tř. Spojenců čp. 957 - rekonstrukce elektrorozvodů společných prostor
• Město Otrokovice - DDM Sluníčko - oprava el. rozvodů
• Město Otrokovice - nasvětlení účelové komunikace v lokalitě Štěrkoviště
• STAVYMA s.r.o. - kompletní dodávka elektroinstalace BD - A,B,C - ul. Stašova 
  v Malenovicích

Rozvodny, rozvaděče

• TOMA  a.s. - dodávka rozvodny NN pro REMAQ
• GLYCONA - dodávka hl. rozvaděče RH1
• Dodávka rozvaděčů technologie a el.instalace - Knaher Plastics
• Dodávka rozvodny RH - CPI City Center Olomouc
• Dodávka rozvaděčů RH, RM1, RM2, RCHL a kompenzace RC - REMAQ
• Continental Barum - dodávka el. rozvaděčů pro objekt SO 110
• TOT a.s. - rozvaděče osvětlení kotlů K1 - K4
• Dodávka rozváděče RM 01 - krytý bazén Rožnov p.   Radhoštěm
• Dodávka rozváděče RMS - DEZA a.s., provoz ORGANIK
• Dodávka rozváděčů pro stavbu BC Logistic v areálu TOMA a.s.
• Dodávka rozváděče RH 27 - Energetika Malenovice
• Dodávka rozváděčů pro ČOV Němčičky - IMOS Zlín
• Dodávka rozváděčů - LEICON MSL s.r.o.
• Dodávka rozváděčů - šicí dílna a  b. 37c  - TOMATEX a.s.
• Dodávka rozváděčů - SIGA a.s.
• Dodávka rozváděčů - TOMA a.s. - zdravotní středisko 
• Continental Barum - SO 177 - dodávka el.rozvaděče RO 21.11
• TOMA a.s. - BD ul. Kvítková, Zlín -rekonstrukce el.měrových rozvaděčů 
• EKOTREND Ludky s.r.o. - dodávka a montáž el. rozvaděčů na bud. č. 32 v areálu
   TOMA a.s.

Školy

• Navláčil stavební firma - SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a partkoviště - 1. etapa
• KKS, spol. s r.o. - SPŠ Otrokovice -  rekonstrukce výtahů
• ZUŠ Otrokovice - výměna nouzového osvětlení v objektu školy
• ALSPO Zlín - SŠHS Kroměříž - úpravy budovy F - výměna elektrorozvodů a osvětlení
• ALSPO Zlín - VOŠPS Kroměříž - oprava soc.zařízení - D+M elektroinstalace
• Navláčil stav. firma - ZŠ Slovan Kroměříž - oprava soc.zařízení - D+M elektroinstalace
• ZŠ Trávníky Otrokovice - výměna osvětlení v pavilonu A - LED technologie
• STAVYMA - ZŠ Zlín Křiby - přístavba a rekontrukce kuchyně - kompletení 
  dodávka el.instalace
• Výměna osvětlení v tělocvičnách ZŠ TGM v Otrokovicích
• MŠ J.Žižky - výměna osvětlení
• ZŠ Tlumačov - oprava osvětlení schodišť a chodeb
• Výměna osvětlení v učebnách a jídelně ZŠ Trávníky Otrokovice
• Výměna osvětlení v objektu ZŠ TGM v Otrokovicích
• ZŠ Mánesova Otrokovice  - rekonstrukce hlavních rozvodů vč. rozvaděčů
• SPŠ Otrokovice - JEZERKA, realizace úspor energie - kompletní dodávka 
  hromosvodové soustavy, elektroinstalace
• Gymnázium Otrokovice - kompletní dodávka hromosvodové soustavy
• ZŠ Mánesova Otrokovice - dodávka elektroinstalace pro novou technologii 
  školní kuchyně

Významní zákazníci

NAVLÁČIL stavební firma s.r.o.

HART PRESS s.r.o.

ALSPO Zlín s.r.o.

TEMINI stav s.r.o.

STAVYMA, s.r.o. 

FEMONT Opava s.r.o.
PS – MSI a.s.
REMAQ s.r.o.
TOMA a.s.
SPECO CONTROL s.r.o.
GLYCONA s.r.o.

TANEX Vladislav a.s.
Teplárna Otrokovice a.s.
Město Otrokovice
Obec Tlumačov
JAFRA shoecomponents s.r.o.
TEMPEL shankboard s.r.o.
WESTLAND s.r.o.

FERROMET, a.s.

DEZA a.s., závod Organik

Continental Barum s.r.o.

FATRA a.s.

TEHOS  s.r.o.

Fotogalerie:

Tato fotogalerie je prázdná.