O nás

Kořeny firmy sahají desítky let zpět. Firma vznikla privatizací úseku elektroprovozu včetně projekce bývalého státního podniku Svit, později TOMA a.s. v Otrokovicích.
Má proto dlouholetou tradici v kompletní údržbě a realizaci elektroinstalací jak průmyslových budov, veřejného osvětlení, tak také technologických celků, kancelářských a reprezentačních prostor.
V privatizaci firma převzala všechny zaměstnance, později z důvodu zvýšení produktivity práce redukovala stav na současných 15 zaměstnanců. Dbáme na zvyšování jejich kvalifikace, abychom mohli poskytovat služby na nejvyšší úrovni s moderními postupy, materiály a technologiemi.

Oprávnění

1. Oprávnění ITI Praha ev. č. 10 232/9/01/EZ-M, O-E2/A:

- k montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem
- k opravám a zkouškám elektrických zařízení

2. Osvědčení ČLPR Praha o aprobaci pro druh činnosti:

- montáže, opravy, rekonstrukce a projektování el. zařízení do 1000V
- výroba a projektování rozváděčů do 1000V na plavidlech a plovoucích strojích podléhajících dozoru ČLPR

3. Osvědčení HILTI ČR:

- k provádění protipožárního zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí, stavebních spár a protipožárních nástřiků/nátěrů kabelů, včetně provádění předepsaných kontrolních prací podle vyhášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

4. Osvědčení SPEL-VY, ev.č. E-098/2-11

- k montáži a řízení činnosti dodavatelským způsobem na elektrickém zařízení do 1000V, anténách a     hromosvocech vč. objektů tř. B